Regulamin


REGULAMIN PENSJONATU VILLA BRYZA

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

1.       Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest recepcja pensjonatu.
Doba w pensjonacie trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

2.       Należność za pobyt w pensjonacie oraz opłata klimatyczna (miejscowa) pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Pensjonat nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.

3.       Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.

4.       Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).

5.       Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

6.       Osoby niezameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00-22.00.

7.       Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.

8.       Pensjonat świadczy usługi noclegowe zgodnie ze swoją kategorią.

9.       W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.

10.   Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

11.   Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody recepcji pensjonatu. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.

12.   Właściciel pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking pensjonatu jest bezpłatny, niestrzeżony.

13.  Zwierzęta nie są akceptowane, w przypadku przyjazdu Gościa do obiektu wraz ze zwierzęciem mimo zakazu pensjonat pobierze  jednorazową opłatę w wysokości 500,00zł (Gość pensjonatu ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości swojego zwierzęcia na terenie pensjonatu)

14.   W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.

15.   W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

16.   Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach pensjonatowych grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju.
Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

17.   Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach. Za palenie w pokoju Gość zostanie obciążony jednorazową opłatą w wysokości 800,00zł .

18.   Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

19.   Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

20.   W przypadku naruszenia postanowień regulaminu pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pensjonatu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.

21.   Recepcja wydaje dwa klucze od pokoju. Za zgubienie klucza opłata wynosi 100,00 PLN.

22.   Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju pensjonatowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.

23.   W przypadku braku dyspozycji pensjonat przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 

Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.villabryza.pl, na tablicy informacyjnej umieszczonej w holu recepcji obiektu oraz w informatorach znajdujących się w każdym pokoju pensjonatu.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli oraz kierownictwo pensjonatu i obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.

 

Życzymy Państwu miłego pobytu.